Shelia Simon Won't Seek Another Term As Lt. GovernorSheila Simon said Wednesday that she won't seek another term as lieutenant governor.

Listen Live